Corona

Naast de gebruikelijke desinfectiegel, genoeg ventilatie en door regelmatig schoon te maken op binnen locaties, proberen wij de besmettingsgraad tot het minimum te reduceren. 

Voor iedereen die bij ons foto's komt maken en ieder die op de set aanwezig is en/of een bijdrage levert aan de shoot vragen wij om de grootste voorzichtigheid en eerlijkheid. Dus... Bij klachten thuis blijven. Een nieuwe afspraak is natuurlijk zo gemaakt. 

Mocht dit om wat voor rede niet mogelijk zijn moeten wij helaas besluiten op dat moment niet met u te kunnen werken.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en hopen op een veilige samenwerking.E-mailen
Bellen