PRIVACY STATEMENT MIKE NEWBRIDGE PHOTOGRAPHY  

In dit privacy statement leggen we uit hoe omgaan met  persoonsgegevens die achtergelaten worden bij het versturen en/of downloaden van formulieren/Fotomateriaal  

* Wie zijn wij? De initiatiefnemer Mike Newbridge Photography: 

Het dagelijkse beheer Mike Newbridge Photography wordt gedaan door Mike Newbridge,gevestigd in Schagen aan de Langehof nr.8. 

Mike Newbridge Photography verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. 

Alleen Mike Newbridge Photography heeft toegang tot de persoonsgegevens die achtergelaten worden op de website. 

* Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor: Klantonderzoek, verwerking offertes en facturen en onderhoud klantcontact.

* Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor- en achternaam,Telefoonnummer, E-mailadres, Gender, Leeftijd en Nationaliteit.

De velden die verplicht zijn om in te vullen worden met een * aangeduid.

* Grondslag van de verwerking: 

De verwerking vindt plaats op grond van toestemming. 

Mocht u willen dat u persoonsgegeven niet worden bewaard en/of gebruikt kunt u dit aan ons kenbaar maken en deze zullen worden verwijderd.

* Doorgifte aan derden: 

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. 

Wel worden uw persoonsgegevens bekend bij Mike Newbridge Photography. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door ons in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn. 

Klachtenprocedures Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met ons. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

* Vragen? 

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met ons op via info@mikenewbridge.com. 

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Mike Newbridge Photography een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

E-mailen
Bellen